Eigendom en rechten:
Alle rechten, eigendomsrechten, beelden, beeldmateriaal, foto's en belangen op of in deze website berusten bij Millsight Design, Sushilla.NL, of diens licentiegevers. Behalve zoals expliciet in een schriftelijke overeenkomst is bepaald, verleend Millsight Design, Sushilla.NL, of diens licentiegevers hierbij aan u, de bezoeker van deze website, geen licentie of recht, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de rechten, eigendomsrechten, beelden, beeldmateriaal, foto's en belangen, noch het gebruik ervan.